Estonian Open säännöt

Rallin säännöt

1. Ryhmän koko 2-6 henkilöä.
2. Yli 50 % ryhmän jäsenistä täytyy havaita lintu (molemmat 2, 2 kolmesta, 3/4, 3/5 tai 4/6).
3. Lasketaan havaittujen lintujen lajimäärä. Laajempi määritys voidaan myös laskea yhdeksi lajiksi
(esim. Accipiter sp., jos A. gentilis ja A. nisus jäävät havaitsematta).
4. Atrapit ovat kiellettyjä. Itse tuotetut äänet (vihellys ym.) ovat sallittuja.
5. Vain yhtä kulkuneuvoa saa käyttää samaan aikaan. Veneiden käyttö on kiellettyä.
6. Liikkuminen alueilla, joihin ei ole julkista pääsyä, on kiellettyä.
7. Tarkoituksellinen lintujen ajaminen pois on jyrkästi kiellettyä.
8. Kilpailualueella vallitsee viikon pohjustuskielto ennen rallipäivää. Tämä sääntö ei koske niitä Viron kansalaisia, jotka asuvat rallialueella, tai tekevät siellä lintujen tutkimiseen liittyvää työtä. 
9. RK-lajeista on täytettävä hakemus ja lähetettävä se 7 päivän kuluessa rallista, tai muuten lajit poistetaan joukkueen listalta.  
10. Joukkueen jäsenien on oltava koko rallin ajan näkö- ja huutoetäisyydellä muihin jäseniin.

11.  Rallijoukkueen maksimi kilometrimäärä rallin aikana on 150 km(ekorallissa kilometrirajaa ei ole) 

RULES IN SHORT

1. Team size is 2-6 members.
2. More than 50 % of the team must record the bird (both 2, 2 out of 3, 3/4, 3/5 or 4/6 team members).
3. Count only full species as indicated by the current checklist. A wider identification can be counted as one species (for example Accipiter sp. when A. gentilis and A. nisus were not observed).
4. Lures may not be used. Self-made calls (whistling etc.) are allowed.
5. Boats are not allowed. A team can use only one vehicle at any one time.
6. Areas with no public access are forbidden.
7. Intentional flushing of any bird to prevent other teams from finding it, is stricly forbidden.
8. Any information of birds of the competition area, received within a minimum of 1 week prior to the count day, may not be used. This rule does not concern those Estonian citizens who live or work with bird research in the competition area. 
9. Teams to fill the necessary documentation of encountered rarities during 7 days after the race. Otherwise these Rarities Committee species are deleted from the list.
10. All the team members must be together during the whole race, in the reach of human voice.

11. The maximum distance covered in car (and other motor vehicles) can not exceed 150 km! There is no distance limit for walking and bicycling.